Styret

 
 

Styret i TLIF består av følgende:
(valgt på generalforsamlingen 24. mars 2017)

Leder:
Trond Kjempekjenn, Eikmaskin AS

Styremedlemmer:
Frode Dahl, Felleskjøpet Agri BA
Lars Wear, H. C. Petersen AS
Jens Skifter, Danish Agro Machinery Holding A/S (Observatør)