Styret

 
 

Styret i TLIF består av følgende:
(valgt på generalforsamlingen 5. april 2018)

Leder:
Trond Kjempekjenn, Eikmaskin AS

Styremedlemmer:
Frode Dahl, Felleskjøpet Agri BA
Lars Wear, H. C. Petersen AS
Jens Skifter, Danish Agro Machinery Holding A/S
Erik Grefberg, A-K Maskiner

Bildet fra venstre: Jens Skifter, Frode Dahl, Trond Kjempekjenn, Lars Wear og Erik Grefberg.

.