Velkommen til TLIF | Traktor- og landbruksmaskinimportørenes forening

Traktor og landbruksmaskinimportørenes forening (TLIF) er en forening for importører av traktorer, skurtreskere, landbruksmaskiner, redskap, utstyr for innendørs mekanisering og øvrig tilhørende utstyr.

Foreningens formål er å være kontaktorgan mellom tilsluttede medlemsbedrifter og eksterne målgrupper så som relevante myndighetsorganer, organisasjoner og institusjoner i landbruket.

Foreningen skal innhente, bearbeide og distribuere til medlemmene aktuell statistikk, faglig saker av felles interesse for medlemmene, samt bedrive nøytral felles presse- og informasjonsvirksomhet på vegne av bransjen.

Sekretariat

Hovedorganisasjonen Virke
ved Sidsel Eide, telefon: 932 10 844.

OBS! Vi har nytt bankkontonummer:
1503 78 87797