Norsk Dekkretur AS


Plikt til å samle inn og gjenvinne kasserte dekk


Med hjemmel i produktkontrolloven § 4 har myndighetene gjennom avfallsforskriften kap. 5  pålagt alle importører av kjøretøy påmontert dekk eller løse dekk i Norge å samle inn og gjenvinne kasserte dekk. Plikten inkluderer også dekkene som sitter på bilen/objektet ved import. Pålegget er gitt for å forebygge og redusere de miljøproblemene som dekk forårsaker når de ender som avfall på deponi.

Gjennom deltakelse i Norsk Dekkreturs returordning ivaretar Norsk Dekkretur alle dine forpliktelser i.h.h.t avfallsforskriften og rapporterer dette til Miljødirektoratet.

Vi anbefaler våre medlemmer å oppfylle kravene i avfallsforskriften, noe som enklest og billigst gjøres gjennom deltakelse i Norsk Dekkretur. Norsk Dekkretur opererer i henhold til avtale med Mijlødirektoratet, og er den eneste godkjente returordningen for kasserte dekk i Norge. Returordning finansieres gjennom at importørene betaler et miljøgebyr pr dekk til Norsk Dekkretur, et gebyr som normalt viderefaktureres til kunden slik at ordningen i praksis er kostnadsfri for importøren.

Les mer om dette her eller ta kontakt med Norsk Dekkretur på telefon 63 85 55 60