Årets lærling

Årets lærling 2019

Fra 2019 hedrer vi Årets Lærling på de tre store landbruksmessene - Agroteknikk, Agrovisjon og Agrisjå.

ÅRETS LÆRLING 2019: Bak fra venstre Sjur Klette, Felleskjøpet Agri, Markus Runde, CF Maskin, Andre Egeland, Ålgård Landbrukssenter. Foran fra venstre: Simen Selseng Salte, Maskinsenteret AS, Erik André Palerud, Eiksenteret Kløfta og Heine Valland Nesse, Solberg Mek. Verksted AS.


Årets lærling 2018

I 2018 var det seks lærlinger som var valgt ut fra selskapene:
• A-K Maskiner
• Eikmaskin
• Fellskjøpet
• Akershus Traktor
• HC Petersen Norge
• Norwegian Agro Machinery

Traktorbransjens opplæringskontor er en god samarbeidspartner i arbeidet med årets lærling og ungdomsdagen.