Regelverk

Offentlig regelverk og forskrifter

Nye regler om personvern

De aller fleste virksomheter, uavhengig av bransje, behandler og lagrer opplysninger om sine kunder, brukere, pasienter eller ansatte. De nye personvernreglene gjelder for alle virksomheter som i liten eller stor grad behandler personopplysninger.

Er du usikker på hva det nye regelverket om behandling av personopplysninger betyr for din bedrift? Virke vil publisere informasjon om hva du bør gjøre for å være forberedt før reglene trer i kraft i mai 2018.

Les mer om personvern her.